LĪDZJŪTĪBAS

05.06.2021.

 
In Memoriam
Signe Štelbauma 
(20.12.1929.-05.06.2021) 
 
Man nogura dvēslīte 
Garu mūžu dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā. 
 
Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžībā devusies mūsu mamma, vecmāmiņa, vecvecmāmiņa Signe. 
Izvadīšana no Užavas baptistu baznīcas 10.06.2021. Pulksten 13:00 uz Silmalas kapiem.
 
1954. absolvēja LLA veterinārmedicīnas fakultāti. Līdz 1960.strādāja katedrā kā laborante. Tālāk strādāja Skrīveru starprajonu veterinārā laboratorijā kā vadītāja.No 1964.- 1990.05. Strādāja Tukuma veterinārājā laboratorijā, Tad dzīves ceļi aizveda uz Ventspili. 
 
Mazmeita Zane Štelbauma. 


24.05.2021.
    
                        Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
                        Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
                        Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
                        Kur saule nekad vairs nenoriet.

2021. gada 15. maijā mūžības ceļā devusies veterinārārste Elga ( Graudiņa ) Feldmane (dz. 01.01.1928.),
LLA VF (1950-1955.)

Visdziļākā līdzjūtība ģimenei, radiem, draugiem un kolēģiem.

Jelgavas rajona kolēģi.

13.05.2021.
06.04.2021.

Mūžībā aizgājusi veterinārfeldšere aktīva, ilggadēja Aizkraukles LVB nodaļas vadītāja, sudraba skalpeļa balvas īpašniece  VIKTORIJA  KALNIŅA  ( ČIGĀNE)
dz.07.02.1949.  -   01.04.2021.
Atvadīšanās  06.04.2021. Neretas kapsetā plkst. 12.00

 Izsakām līdzjūtību ģimenei, draugiem.

Aizkraukles - Jēkabpils LVB nodaļa
05.01.2021.

Vairs manis neesot,
Ak, neticiet, es esmu.
Ar jums, starp jums,
Gan jūsu sirdīs, domās, atmiņās.
(I.Rudene)
 
Ar nelielu laika intervālu  mūžībā devušies veterinārārsti Jānis Kabucis dz. 14.06.1934. (LLA VF 1953. -1958.) un Zenta Kabuce (Liepiņa) dz. 20.12.1930. (LLA VF 1950. -1955.).
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem viņus mūžībā pavadot.
 
LVB Saldus nodaļas veterinārārsti  

04.01.2021.

Vairs manis neesot.
Ak, neticiet, es esmu.
Ar jums, starp jums
Ar  maigo ziedu dvesmu,
Ik rasas pilienā,
Kas rīta saulē lās.
Gan jūsu sirdīs,
Domās, atmiņās.
(I.Rudene)
 
Brīdī starp apcerīgām Ziemassvētku noskaņām un jauku cerību pilnām nākamā gada gaidām, esam saņēmuši skumju vēsti- 29. decembrī mūžībā devies veterinārārsts Linards Meija (LLA veterinārmedicīnas fakultātes 1984. gada absolvents).
Atvadīšanās Tukuma novada Ozoliņu kapsētā, 5. janvārī plkst. 14.00.

Izsakām līdzjūtību ģimenei, kolēģiem! Linard, Tu vienmēr būsi starp mums!
04.01.2021.
Kā brīnumsvecīte es izdzisīšu,
Kad pieskāries būs likteņstundas pirksts,
Bet ļoti gribas, lai aiz manis paliek,
Kaut viena tumsai neatdota dzirksts.
                                                        (K. Apškrūma)
 
LVB Saldus nodaļa izsaka visdziļāko līdzjūtību un ir kopā ar LINARDA MEIJA (LLA VF   1979. – 1984.)
ģimeni, piederīgajiem, draugiem un kolēģiem, viņu mūžībā pavadot.
 
 
Atvadīšanās Tukuma novada Ozoliņu kapsētā, 5. janvārī plkst. 14.00. 

LVB Saldus nodaļa
30.12.2020.

Šad tad jau tiešām saucām viņu par Jāzepu. Bet reti. Jo viņš bija Boļa!
Mūsu mīlētais spēkavīrs un jautrais muzikants. Kaislīgs sportists arī.
Būdams pašā centrā, Tu mācēji izskatīties kā tāds, kurš ir pašā maliņā.
 
Tu mācēji gan krist, gan piecelties! Tu mācēji daudz ko, ko mēs nemācējām.
Piedod mums, ka ir vēl daudzi labi vārdi, kurus nepaspējām Tev pateikt!
 
Klusums,
Tevis vairs nav,
Tikai atmiņas,
Kas aizkustina dvēseli,
Vārdi un dziesma, kas nepabeigta, — skan.
(Arvīds Gļauda)
 
2020. gada 12. decembrī mūžības ceļos devies veterinārārsts Jāzeps Ņukšs (Dz. 23.03.1958), LLA VF (1977.-1982.)
Ar Dievu, Boļa!
 
1982.gada LLA VF apsolventi
23.12.2020.
Mūsu laiks ir tik īss - 
Mūžu vēji šalc apkārt un pāri.
Kas gan zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss.
/J.Sirmbārdis/

2020. gada 12. decembrī mūžības ceļos devies veterinārārsts Jāzeps Ņukšs (Dz. 23.03.1958), LLA VF (1977.-1982.).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem.

Ziemeļlatgales LVB nodaļas veterinārārsti

21.12.2020.

Liktenis steidzīgi Dzīves grāmatu šķir.
Ko cilvēki piemin,
Tas vēl starp dzīvajiem ir.
(J.Osmanis)
 
Mūžībā aizgājusi veterinārārste Dzidra Džeriņa (Auziņa), LLA VMF (1971-1976)
(29.11.1952-19.12.2020).

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem.
 
LVB Madonas nodaļas veterinārārsti

01.12.2020.

Dievs zvērējis pie sava vārda,
Ka bēdas divreiz necelsies.
Kaut tagad plosās vētras bargas,
Dievs zvērējis pie sava vārda –
Reiz valdīs miers, ko Viņš pats sargās,
Bet ļauno miņā neminēs.
Dievs zvērējis pie sava vārda –
Vairs sāpes – mūžam necelsies.
         /Vienkārša dzeja/

 
Mūžībā aizgājis Smiltenes tehnikuma pasniedzējs, LVB Goda biedrs Ēvalds Apīnis.
Dzimis 22.06.1928 - miris. 29.11.2020.

Izvadīšana sestdien, 5. decembrī pulksten 14:30 Priekuļu kapos. 

Visdziļāko līdzjūtību izsakām, ģimenei, draugiem un kolēģiem.

LVB administrācija

24.11.2020
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
                                 (M. Jansone)
 
Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžībā aizgājis
 
LLA VF 1956.gada absolvents  MĀRTIŅŠ ZIGFRĪDS DUBAVS dzimis 1931.gadā.
 
Atvadīšanās ceturtdien, 26.novembrī plkst.14:00 Siguldas kapos.
   


13.10.2020

Kas bijis reiz,
Tas nebūs vairs nekad,
Tas pavasaris…
Tas brūkleņu zieds…
Tas cilvēks…

 
Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžībā aizgājis
LLA VF 1985.gada absolvents  ATIS AIGARS dzimis 1959.gadā.
 
Atvadīšanās notiks piektdien, 16.oktobrī plkst.12:00 Allažu Stīveru kapos.

Ziemeļpierīgas pārvalde 

08.10.2020
“Cik maza sēkla –
bet cik liels ir koks!
Cik īss ir mūžs –
cik daudz var tajā gūt,
ja mazai sēklai
ieliek sirdi līdz!”
(D. Avotiņa.)

2020. gada 23. augustā mūžības ceļos devies veterinārārsts Gļebs Sudarikovs (dz. 23.05.1972.).

Kolēģi Gļebu raksturoja kā jauku un atsaucīgu cilvēku, bet darbs ārstējot un rūpējoties par dzīvnieku veselību un labklājību bija svarīgāks par paša veselību.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un kolēģiem.
LVB administrācija
09.04.2020.
 

Mūsu laiks ir tik īss-
Mūža vēji šalc apkārt un pāri.
Kas gan zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss?

                /J.Simbārdis/


13.02.2020.


21.01.2020.


Ir klusums,
Kas pasaka vairāk par vārdiem…
                                   /Z.Mauriņa/
20. janvārī mūžības ceļā devusies Latvijas Veterinārāstu biedrības Goda biedre, veterinārārste Mirdza (Olupe) Aukšmukste, studēja LLA VF 1953-1958. Izvadīšana no Jaunkandavas kapličas 2020. gada 24. janvārī plkst. 13:00.  

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.

14.01.2020.


Katrs sava liktens ziņā,
Viens vien mūžs mums katram dots.
(D.Avotiņa)
Mūžībā aizgājis veterinārārsts Roberts Neicinieks. (01.01.1934-13.01.2020)
Izvadīšana 18.01.2020 plkst.12:00 no Madonas pilsētas kapiem.
 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem.
 
LVB Madonas nodaļas veterinārārsti

13.12.2019.

Latvijas Veterinārārstu biedrība informē, ka 12.12.2019. uz Aizsaules dārziem devies LVB Goda biedrs docents emeritus Parčinskis Oļģerts Jānis (04.11.1928-12.12.2019).

Docenta emeritus  Oļģerta Parčinska izvadīšana notiks  ceturtdien, 19.decembrī plkst. 14.30   Ziepniekkalna kapsētā, Rīgā , Mālu ielā 19, Zemgales priekšpilsēta.

​LVB izsaka līdzjūtību personīgi dzīvesbiedrei Melitai Parčinskai, tuviniekiem un visai Latvijas veterinārārstu saimei.

22.10.2019.


Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums.
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
                                    /K.Krūza/
Mūžībā aizgājis veterinārārsts, Mintauts Dreikšens. LLA VMF (1972-1978)
Izvadīšana 26.10.2019 plkst.11:00 no Madonas novada Liezēres pagasta “Briežiem” uz Liezēres kapsētu.
 
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
LVB Madonas nodaļas veterinārārsti
07.10.2019.


Tavs ceļš palika nenoiets,
Tu nolūzi kā trauslais zieds.
Lai gaišie  debessargi aizved tevi
Tai valstībā, kur visiem labi klājas.
Mūžības ceļos ir devusies mūsu ilggadējā un atsaucīgā kolēģe, PVD  Dienvidlatgales pārvaldes veterinārā inspektore INĀRA TRAFIMOVIČA (CELITĀNE). 
Atvadīšanās no Ināras notiks trešdien, 9.oktobrī plkst.12:00  Izvaltas katoļu baznīcā.
Dzimusi 29.06.1960., Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju absolvēja  1983.gadā.
 
Mūsu visu visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem un draugiem.
PVD Dienvidlatgales pārvalde
01.10.2019.
 

 
Mūžības ceļā devies veterinārārsts Juris Vācietis. LLA absolvējis 1972. gadā. Izvadīšana 4.oktobrī, plkst.14.00 no  Saldus Čāpātāju kapu kapličas. 

Visdziļāko līdzjūtību ģimenei izsaka PVD Dienvidkurzemes pārvalde
10.09.2019.


Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un atmiņas kā krāšņs zieds...
 
​Šī gada 7. jūlijā mūžības ceļos aizsaukts veterinārārts LLA VF (1967) absolvents, iztāžu centra "RĀMAVA" vadītājs MARĢERS LŪSIS.
Atvadīšanās 12. jūlijā plkst. 13:00, Rīgas krematorijas lielajā zālē. 

Visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem.     
Kursabiedri.
27.05.2019.


Es būšu visur…
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.
                            /A.Eglītis/

Dziļās skumjās paziņojam, ka  naktī uz 26.05.2019, pēc ilgstošas un smagas slimošanas, pāragri mūžībā aizsaukta mūsu kolēģe veterinārārste Inga Kairiša.
Inga dzimusi 1972.gada 3.janvārī, beigusi LLU 1996.gadā.

Visdziļāko līdzjūtību izsaka PVD Ziemeļkurzemes pārvalde

Izvadīšana plānota 01.06.2019 no Ventspils novada, Ventavā, Miera kapos plkst.14.00.
07.05.2019.


Es pametu rūpes,
lai aizietu tālē,
lai ziedētu puķēs
un zaļotu zālē.
            /V.Kokle-Līviņa/
 
2019. gada 3. maijā mūžībā devies LVB Sudraba Skalpeļa balvas ieguvējs, veterinārārsts Modris Čukurs dzim. 1958. g.
LLA VF (1981-86).
Izvadīšana 2019. gada 10. maijā plkst. 12:00 no Rūjienas Bērtuļa kapu kapličas.
Visdziļāko līdzjūtību izsakam ģimenei, kolēģiem un kursa biedriem.

LVB administrācija

 


04.04.2019.


Kopīgās studiju takās
Mīļu atmiņu daudz.
Nebūs šais baltajos ceļos
Mums vairs satikties ļauts.
11.03.2019.


Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
(V. Egle)
 
No mums šķīries ilggadējs Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta mācībspēks, LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” direktors, LZA akadēmiķis, LLMZA loceklis, Ņujorkas Zinātņu akadēmijas loceklis Dr.med.vet., Dr.habil.agr., emeritētais profesors
Aleksandrs Jemeļjanovs 05.02.1938 - 09.03.2019.
Atvadīšanās no akad. A. Jemeļjanova notiks ceturtdien, 14. martā, plkst. 15.00 no Siguldas kapu jaunās kapličas.
04.02.2019.
LAIKS APSTĀJIES AR SKARBU PIESITIENU,
NAV RĪTDIENAS, IR TIKAI VĒJA BALSS.
                                         (S.KALDUPE)
Mūžības ceļā devusies veterinārārste Vera Vidžupa, LLA 1966. gada absolvente.
Izvadīšana 5. februārī plkst. 15.00 no Leibu kapu kapličas Brocēnos uz Purvakroga kapiem.
 
Visdziļāko līdzjūtību izsaka 
PVD Dienvidkurzemes pārvalde

28.01.2019.


Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

Šis pirmdienas rīts iesācies ar skumju ziņu. Pa mūžības taku devusies veterinārārste Veikla Kalniņa. VF absolvējusi 1971. gadā.
Izvadīšana 02.02.2019. plkst 14:00 no Čāpātāju kapu kapličas Saldū.

Visdziļāko līdzjūtību izsaka 
PVD Dienvidkurzemes pārvalde
10.12.2018.

LVB administrācija
26.11.2018.
 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Arnim Mugurēvičam Dr.vet.Med., LLU zinātņu prorektoram, LLU VMF profesoram mūžībā pavadot tēvu Dr.hab.vēst. arheologu Ēvaldu Mugurēviču. 

LVB administrācija

29.10.2018.


Reiz nozied viss, kam dzīves krāšņums dots,
Tik paliek mūžs ar darbiem vainagots.
/K.Sausnītis/
 
2018. gada 27.oktobrī mūžības ceļos devies veterinārārsts, bijušais Dobeles veterinārās pārvaldes vadītājs Harijs Zālītis. LLA VF (1947-1952).
Izvadīšana 03.11.2018. plkst.14:00 no Virkus kapličas, Bērzes pagastā, Dobeles novadā.

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
PVD Dienvidzemgales pārvalde

25.10.2018.


Tu aizvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums
Kaut arī sirds Tava klusē,
Mums paliek šis mantojums 
16.10.2018.


Akmens kalns nav sašķeļams,
Debess jums nav atvāžams,  
Zelta gaismu neieliet Dvēselēs,
kad saule riet.
(K.Krūza)

Mūžībā aizgājusi veterinārārste Iveta Branta (Broliša). LLA VMF (1986-1991)
Izvadīšana 18.10.2018 plkst.14:00 no Rugāju pagasta Bolupes kapiem.
 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem.
 

LVB Madonas nodaļas veterinārārsti
27.09.2018.


Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
(A.Balodis)
 
 
Mūžībā aizgājusi veterinārārste Anita Tropa (Baltmane). LLA VF (1976-1981)
Izvadīšana 29.09.2018 plkst.9:30 no Madonas pilsētas kapu kapličas.

Skumju brīdī esam kopā ar viņas ģimeni, kursa biedriem un draugiem.
 
 LVB Madonas nodaļas veterinārārsti
25.09.2018.


“Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.”
(P. Priede.)
 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem mūžībā pavadot veterinārārstu, bijušo PVD Valmieras pārvaldes vadītāju Alfu Zīvertu. LLA VF (1964-1969)
Atvadīšanās notiks 27.septembrī plkst. 15:00  Kocēnu kapos (Valmierā)

PVD Ziemeļvidzemes pārvalde

25.09.2018.


Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
Vēl grūti aptvert to, cik zudums liels.
                                                    Ā. Elksne
 
22.septembrī mūžības ceļos devies mūsu kolēģis veterinārārsts Kaspars Akmens. LLA VF (1974-1979)
Izvadīšana 26.septembrī plkst. 13:00 no Vecpiebalgas kapličas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
LVB Madonas nodaļas veterinārārsti

18.09.2018.


Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīves izjustā.
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūža cerētā.
Izsaka līdzjūtību tuviniekiem, kolēģiem un kursa biedriem mūžībā pavadot veterinārārsti, PVD Dienvidladgales pārvaldes bijušo veterināro inspektori Anitu Upenieci


 

05.09.2018.
 
KATRAM DZIĻI, DZIĻI SIRDĪ
SĀPJU RĒTA SŪRI SMELDZ.
VĒJI ŠALCIET, VĒJI DZIEDIET
MŪŽS IR BIJIS GODA VĒRTS.
/a. KRŪKLIS/
 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, kursa biedriem un kolēģiem  mūžībā pavadot veterinārārstu, LVB Goda biedru Anatoliju Kotānu

LVB Administrācija

 
14.08.2018Paliks dzīvības vidū tavs darbīgais gājums,
Jo tik auglīgu mūžu jau neizdzēš riets,
Un caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.

                  /K.Apšukrūma/
 

 

10.01.2018Raudāt nevajag,
Skumstiet, tikai skumstiet...
Tur, kur beidzas taka,
Slejas jauni jumti.
Ziedu kalna galā
Noraudzīšos dienām,
Nepalikšu malā —
Nepalikt man vienam.
                    /I. Bērsons/
 
9.janvārī, pēc ilgstošas slimības mūžības ceļos devies ilggadīgais Veterinārmedicīnas fakultātes pasniedzējs, 39-reizīgais LLA/LLU Azemitologs, LLU emeritētais profesors Dr.med.vet., LVB goda biedrs
 
             EDGARS LIEPIŅŠ
        (10.05.1935. – 09.01.2018.)
 
izvadīšana sestdien, 13. janvārī, plkst. 13:00 no kocēnu kapu kapličas (Valmiera, Rīgas iela 103).
 
LVB izsaka līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, laikabiedriem.

01.11.2017

2017. gada 30. septembrī pa mūžības taku devies veterinārārsts
                jēkabs ritmanis (1947)
Latvijas veterinārārstu biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, laikabiedriem.
 


05.06.2017


2017. gada 1. jūnijā no dzīves šķīries veterinārārsts
                 juris mucenieks  (1957)
izvadīšana 2017. gada 9. jūnijā plkst. 14.00. no Jaunpils kapličas.
Latvijas veterinārārstu biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, laikabiedriem.


24.05.2017


Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti – skan.
                                  /A. Gļauda/
 
Pēc grūtas un ilgstošas slimības Mūžībā devusies veterinārārste
Zelma Žentiņa, dzim. deksne
Atvadīšanās 27.05.2017.  plkst. 10:00, bet izvadīšana plkst. 11:00 Saldus Mārtiņa Lutera evanģēliskajā baznīcā Saldū, Skrundas ielā 25c,  apbedīšana Baļķu kapos Zaņā, Saldus novadā.
 

Aptauja

Kā vērtējat LVB biroja darbu?


Sludinājumi

 • Inspektora amata vieta Austrum vidzemes pārvaldē
  Pārtikas un veterinārā dienesta konkursa sludinājumu uz vakanto inspektora amata vietu Austrum vidzemes pārvaldē.

  Vairāk par vakanci, šeit.
  [Apskatīt]

 • VETERINĀRĀS APTIEKAS KONSULTANTU LIEPĀJĀ
  VETERINĀRĀS APTIEKAS KONSULTANTU LIEPĀJĀ, KĀRĻA ZĀLES LAUKUMS 6 SIA VET-VIP APTIEKĀ
  DARBA PIENĀKUMI:
  * Veterinārās aptiekas preču pārdošana;
  * Klientu konsultēšana;


  Sūti savu CV un pieteikuma vēstuli uz: liene@vet-vip.lv
  Tālrunis papildus informācijai: 22335191

  Vairāk par vakanci, šeit.
  [Apskatīt]

 • PIEDĀVĀJUMS VETERINĀRMEDICĪNAS STUDENTAM/-EI
  PIEDĀVĀJUMS VETERINĀRMEDICĪNAS STUDENTAM/-EI DARBS - SESTDIENĀS, SVĒTDIENĀS
  KONSULTANTS VETERINĀRAJĀ APTIEKĀ OGRE, RĪGAS IELA 17
   
  DARBA PIENĀKUMI
  • Veterinārās aptiekas preču pārdošana;
  • Klientu konsultēšana;
  Vairāk par vakanci, šodien.
  [Apskatīt]

Lasīt vairāk

Veterinārais Žurnāls 2020

2020. gada ziema (#4)   (4.00 KB) 
Kā jau visi esat pamanījuši, šogad VŽ  #4 gada žurnāls ir publicēts un jau noteikti esat savās pasta kastītēs saņēmuši pirms Ziemassvētkiem. Arī turpāk visus četrus žurnāla numurus saņemsiet tekošā gada ietvaros.
Šajā VŽ numurā FVE neklātiens Ģenerālā Asamblejā skatītās tēmas. Latvijas veterinārārstes ceļš uz Ameriku - ieskats piedzīvotajā. LLU VMF sagatavots raksts par Abdominālo kriptorhu un sēklinieku pataloģiju. Un vēl citi seši interesanti raksti sadaļā zinātne un prakse. Ar VŽ redaktores Daces Upenieces vārdiem novēlam: "Lai Jums visiem brīnišķīgi Ziemassvētki un it visā veiksmīgs Jaunais - 2021. gads! Lai Jums veselība, drošiba, stabilitāte un izaugsme!"
2020.gada rudens #3   (4.00 KB) 
Informatīvā biļetene nummurā sadaļā Profesijas dzīve- valdes priekšsēdētāja 100 dienas amatā; par l/s dzīvnieku veterinārārstu profesionālās sekcijas atjaunošanu. Zinātne un prakse- sadaļā atradīsiet noderīgu informāciju un atziņas gan par l/s dzīvnieku , gan mīļdzīvnieku veterinārmedicīniskiem jautājumiem. Ar ši mācību gada jstudiju jaunumiem dalās VMF dekāns. Par homeopātiju Māras Vidužas rakstā. Vēstures lapusē par dviem LVB Goda biedriem, atzīmējot viņu 100.gadi.
2020. gada vasara (#2)   (3.68 MB) 
Pārmaiņas Latvijas Veterinārārstu biedrībā tuvojas; Darbs Latvijas Veterinārārstu biedrībā ir drošās rokās! ; Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna „Viena veselība” ieviešanai Latvijā; GUNDEGA MIČULE. FVE neklātienes Ģenerālā asambleja ; GUNDEGA MIČULE. Par FVE darbu Covid 19 pandēmijas laikā.
2020. gada pavasaris (#1)   (6.38 MB) 
Mēs visa pasaule esam COVID-19 (SARS-CoV-2) vīrusa notikumu centrā, kura dēļ mums jāievēro un jāsadzīvo ar daudz un dažādiem ierobežojumiem. VŽ redaktore atgādina, ka šajā laikā neviens nav atcēlis un nav beigušās veterinārmedicīnā aktuālās infekciju slimības to uzraudzība un ar to saistītās nebūšanas. Žurnālā numurā izsmeļošs raksts par KORONAVĪRUSU.
Īss pārskats intereses rosināšanai - ārstniecības augi dzīvnieku ārstēšanai. Tāpat urnālā Jūs izlasīsiet interesantus klīniskos gadījumus.
2019. gada ziema (#4)   (5.49 MB) 
Sājā žurnāla numurā Veterinārā Žurnāla redaktore mūs aizrauj šī gada laikā paveiktajos notikumos, kas ir bijuši nozīmīgi veterinārmedicīnā. Aizvadīta Veterinārmedicīniskās fakultātes 100 gades konference. Īpaša dzimšanas diena arī LVB Veterinārajam Žurnālam, kuram nosvinēti nu jau 30 gadi. Interesanti klīnisko gadījumu raksti un ne tikai.
Ieskats Eiropas Veterinārārstu federācijas rudens Ģenerālajā asamblejā.

Arhīvs

CMS © RixtelLab 2014 - 2021