LĪDZJŪTĪBAS


24.11.2020
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
                                 (M. Jansone)
 
Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžībā aizgājis
 
LLA VF 1956.gada absolvents  MĀRTIŅŠ ZIGFRĪDS DUBAVS dzimis 1931.gadā.
 
Atvadīšanās ceturtdien, 26.novembrī plkst.14:00 Siguldas kapos.
   


13.10.2020

Kas bijis reiz,
Tas nebūs vairs nekad,
Tas pavasaris…
Tas brūkleņu zieds…
Tas cilvēks…

 
Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžībā aizgājis
LLA VF 1985.gada absolvents  ATIS AIGARS dzimis 1959.gadā.
 
Atvadīšanās notiks piektdien, 16.oktobrī plkst.12:00 Allažu Stīveru kapos.

Ziemeļpierīgas pārvalde 

08.10.2020
“Cik maza sēkla –
bet cik liels ir koks!
Cik īss ir mūžs –
cik daudz var tajā gūt,
ja mazai sēklai
ieliek sirdi līdz!”
(D. Avotiņa.)

2020. gada 23. augustā mūžības ceļos devies veterinārārsts Gļebs Sudarikovs (dz. 23.05.1972.).

Kolēģi Gļebu raksturoja kā jauku un atsaucīgu cilvēku, bet darbs ārstējot un rūpējoties par dzīvnieku veselību un labklājību bija svarīgāks par paša veselību.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un kolēģiem.
LVB administrācija
09.04.2020.
 

Mūsu laiks ir tik īss-
Mūža vēji šalc apkārt un pāri.
Kas gan zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss?

                /J.Simbārdis/


13.02.2020.


21.01.2020.


Ir klusums,
Kas pasaka vairāk par vārdiem…
                                   /Z.Mauriņa/
20. janvārī mūžības ceļā devusies Latvijas Veterinārāstu biedrības Goda biedre, veterinārārste Mirdza (Olupe) Aukšmukste, studēja LLA VF 1953-1958. Izvadīšana no Jaunkandavas kapličas 2020. gada 24. janvārī plkst. 13:00.  

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.

14.01.2020.


Katrs sava liktens ziņā,
Viens vien mūžs mums katram dots.
(D.Avotiņa)
Mūžībā aizgājis veterinārārsts Roberts Neicinieks. (01.01.1934-13.01.2020)
Izvadīšana 18.01.2020 plkst.12:00 no Madonas pilsētas kapiem.
 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem.
 
LVB Madonas nodaļas veterinārārsti

13.12.2019.

Latvijas Veterinārārstu biedrība informē, ka 12.12.2019. uz Aizsaules dārziem devies LVB Goda biedrs docents emeritus Parčinskis Oļģerts Jānis (04.11.1928-12.12.2019).

Docenta emeritus  Oļģerta Parčinska izvadīšana notiks  ceturtdien, 19.decembrī plkst. 14.30   Ziepniekkalna kapsētā, Rīgā , Mālu ielā 19, Zemgales priekšpilsēta.

​LVB izsaka līdzjūtību personīgi dzīvesbiedrei Melitai Parčinskai, tuviniekiem un visai Latvijas veterinārārstu saimei.

22.10.2019.


Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums.
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
                                    /K.Krūza/
Mūžībā aizgājis veterinārārsts, Mintauts Dreikšens. LLA VMF (1972-1978)
Izvadīšana 26.10.2019 plkst.11:00 no Madonas novada Liezēres pagasta “Briežiem” uz Liezēres kapsētu.
 
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
LVB Madonas nodaļas veterinārārsti
07.10.2019.


Tavs ceļš palika nenoiets,
Tu nolūzi kā trauslais zieds.
Lai gaišie  debessargi aizved tevi
Tai valstībā, kur visiem labi klājas.
Mūžības ceļos ir devusies mūsu ilggadējā un atsaucīgā kolēģe, PVD  Dienvidlatgales pārvaldes veterinārā inspektore INĀRA TRAFIMOVIČA (CELITĀNE). 
Atvadīšanās no Ināras notiks trešdien, 9.oktobrī plkst.12:00  Izvaltas katoļu baznīcā.
Dzimusi 29.06.1960., Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju absolvēja  1983.gadā.
 
Mūsu visu visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem un draugiem.
PVD Dienvidlatgales pārvalde
01.10.2019.
 

 
Mūžības ceļā devies veterinārārsts Juris Vācietis. LLA absolvējis 1972. gadā. Izvadīšana 4.oktobrī, plkst.14.00 no  Saldus Čāpātāju kapu kapličas. 

Visdziļāko līdzjūtību ģimenei izsaka PVD Dienvidkurzemes pārvalde
10.09.2019.


Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un atmiņas kā krāšņs zieds...
 
​Šī gada 7. jūlijā mūžības ceļos aizsaukts veterinārārts LLA VF (1967) absolvents, iztāžu centra "RĀMAVA" vadītājs MARĢERS LŪSIS.
Atvadīšanās 12. jūlijā plkst. 13:00, Rīgas krematorijas lielajā zālē. 

Visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem.     
Kursabiedri.
27.05.2019.


Es būšu visur…
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.
                            /A.Eglītis/

Dziļās skumjās paziņojam, ka  naktī uz 26.05.2019, pēc ilgstošas un smagas slimošanas, pāragri mūžībā aizsaukta mūsu kolēģe veterinārārste Inga Kairiša.
Inga dzimusi 1972.gada 3.janvārī, beigusi LLU 1996.gadā.

Visdziļāko līdzjūtību izsaka PVD Ziemeļkurzemes pārvalde

Izvadīšana plānota 01.06.2019 no Ventspils novada, Ventavā, Miera kapos plkst.14.00.
07.05.2019.


Es pametu rūpes,
lai aizietu tālē,
lai ziedētu puķēs
un zaļotu zālē.
            /V.Kokle-Līviņa/
 
2019. gada 3. maijā mūžībā devies LVB Sudraba Skalpeļa balvas ieguvējs, veterinārārsts Modris Čukurs dzim. 1958. g.
LLA VF (1981-86).
Izvadīšana 2019. gada 10. maijā plkst. 12:00 no Rūjienas Bērtuļa kapu kapličas.
Visdziļāko līdzjūtību izsakam ģimenei, kolēģiem un kursa biedriem.

LVB administrācija

 


04.04.2019.


Kopīgās studiju takās
Mīļu atmiņu daudz.
Nebūs šais baltajos ceļos
Mums vairs satikties ļauts.
11.03.2019.


Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
(V. Egle)
 
No mums šķīries ilggadējs Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta mācībspēks, LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” direktors, LZA akadēmiķis, LLMZA loceklis, Ņujorkas Zinātņu akadēmijas loceklis Dr.med.vet., Dr.habil.agr., emeritētais profesors
Aleksandrs Jemeļjanovs 05.02.1938 - 09.03.2019.
Atvadīšanās no akad. A. Jemeļjanova notiks ceturtdien, 14. martā, plkst. 15.00 no Siguldas kapu jaunās kapličas.
04.02.2019.
LAIKS APSTĀJIES AR SKARBU PIESITIENU,
NAV RĪTDIENAS, IR TIKAI VĒJA BALSS.
                                         (S.KALDUPE)
Mūžības ceļā devusies veterinārārste Vera Vidžupa, LLA 1966. gada absolvente.
Izvadīšana 5. februārī plkst. 15.00 no Leibu kapu kapličas Brocēnos uz Purvakroga kapiem.
 
Visdziļāko līdzjūtību izsaka 
PVD Dienvidkurzemes pārvalde

28.01.2019.


Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

Šis pirmdienas rīts iesācies ar skumju ziņu. Pa mūžības taku devusies veterinārārste Veikla Kalniņa. VF absolvējusi 1971. gadā.
Izvadīšana 02.02.2019. plkst 14:00 no Čāpātāju kapu kapličas Saldū.

Visdziļāko līdzjūtību izsaka 
PVD Dienvidkurzemes pārvalde
10.12.2018.

LVB administrācija
26.11.2018.
 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Arnim Mugurēvičam Dr.vet.Med., LLU zinātņu prorektoram, LLU VMF profesoram mūžībā pavadot tēvu Dr.hab.vēst. arheologu Ēvaldu Mugurēviču. 

LVB administrācija

29.10.2018.


Reiz nozied viss, kam dzīves krāšņums dots,
Tik paliek mūžs ar darbiem vainagots.
/K.Sausnītis/
 
2018. gada 27.oktobrī mūžības ceļos devies veterinārārsts, bijušais Dobeles veterinārās pārvaldes vadītājs Harijs Zālītis. LLA VF (1947-1952).
Izvadīšana 03.11.2018. plkst.14:00 no Virkus kapličas, Bērzes pagastā, Dobeles novadā.

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
PVD Dienvidzemgales pārvalde

25.10.2018.


Tu aizvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums
Kaut arī sirds Tava klusē,
Mums paliek šis mantojums 
16.10.2018.


Akmens kalns nav sašķeļams,
Debess jums nav atvāžams,  
Zelta gaismu neieliet Dvēselēs,
kad saule riet.
(K.Krūza)

Mūžībā aizgājusi veterinārārste Iveta Branta (Broliša). LLA VMF (1986-1991)
Izvadīšana 18.10.2018 plkst.14:00 no Rugāju pagasta Bolupes kapiem.
 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem.
 

LVB Madonas nodaļas veterinārārsti
27.09.2018.


Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
(A.Balodis)
 
 
Mūžībā aizgājusi veterinārārste Anita Tropa (Baltmane). LLA VF (1976-1981)
Izvadīšana 29.09.2018 plkst.9:30 no Madonas pilsētas kapu kapličas.

Skumju brīdī esam kopā ar viņas ģimeni, kursa biedriem un draugiem.
 
 LVB Madonas nodaļas veterinārārsti
25.09.2018.


“Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.”
(P. Priede.)
 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem mūžībā pavadot veterinārārstu, bijušo PVD Valmieras pārvaldes vadītāju Alfu Zīvertu. LLA VF (1964-1969)
Atvadīšanās notiks 27.septembrī plkst. 15:00  Kocēnu kapos (Valmierā)

PVD Ziemeļvidzemes pārvalde

25.09.2018.


Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
Vēl grūti aptvert to, cik zudums liels.
                                                    Ā. Elksne
 
22.septembrī mūžības ceļos devies mūsu kolēģis veterinārārsts Kaspars Akmens. LLA VF (1974-1979)
Izvadīšana 26.septembrī plkst. 13:00 no Vecpiebalgas kapličas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
LVB Madonas nodaļas veterinārārsti

18.09.2018.


Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīves izjustā.
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūža cerētā.
Izsaka līdzjūtību tuviniekiem, kolēģiem un kursa biedriem mūžībā pavadot veterinārārsti, PVD Dienvidladgales pārvaldes bijušo veterināro inspektori Anitu Upenieci


 

05.09.2018.
 
KATRAM DZIĻI, DZIĻI SIRDĪ
SĀPJU RĒTA SŪRI SMELDZ.
VĒJI ŠALCIET, VĒJI DZIEDIET
MŪŽS IR BIJIS GODA VĒRTS.
/a. KRŪKLIS/
 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, kursa biedriem un kolēģiem  mūžībā pavadot veterinārārstu, LVB Goda biedru Anatoliju Kotānu

LVB Administrācija

 
14.08.2018Paliks dzīvības vidū tavs darbīgais gājums,
Jo tik auglīgu mūžu jau neizdzēš riets,
Un caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.

                  /K.Apšukrūma/
 

 

10.01.2018Raudāt nevajag,
Skumstiet, tikai skumstiet...
Tur, kur beidzas taka,
Slejas jauni jumti.
Ziedu kalna galā
Noraudzīšos dienām,
Nepalikšu malā —
Nepalikt man vienam.
                    /I. Bērsons/
 
9.janvārī, pēc ilgstošas slimības mūžības ceļos devies ilggadīgais Veterinārmedicīnas fakultātes pasniedzējs, 39-reizīgais LLA/LLU Azemitologs, LLU emeritētais profesors Dr.med.vet., LVB goda biedrs
 
             EDGARS LIEPIŅŠ
        (10.05.1935. – 09.01.2018.)
 
izvadīšana sestdien, 13. janvārī, plkst. 13:00 no kocēnu kapu kapličas (Valmiera, Rīgas iela 103).
 
LVB izsaka līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, laikabiedriem.

01.11.2017

2017. gada 30. septembrī pa mūžības taku devies veterinārārsts
                jēkabs ritmanis (1947)
Latvijas veterinārārstu biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, laikabiedriem.
 


05.06.2017


2017. gada 1. jūnijā no dzīves šķīries veterinārārsts
                 juris mucenieks  (1957)
izvadīšana 2017. gada 9. jūnijā plkst. 14.00. no Jaunpils kapličas.
Latvijas veterinārārstu biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, laikabiedriem.


24.05.2017


Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti – skan.
                                  /A. Gļauda/
 
Pēc grūtas un ilgstošas slimības Mūžībā devusies veterinārārste
Zelma Žentiņa, dzim. deksne
Atvadīšanās 27.05.2017.  plkst. 10:00, bet izvadīšana plkst. 11:00 Saldus Mārtiņa Lutera evanģēliskajā baznīcā Saldū, Skrundas ielā 25c,  apbedīšana Baļķu kapos Zaņā, Saldus novadā.
 

Aptauja

Vai Covid-19 pandēmija ietekmē jūsu darbu?


Sludinājumi

 • PVD rietumpeirīgas pārvalde izsludina vakanci - Veterinārārsts
  Pārtikas un Veterinārais dienests izsludina vakanci - Veterinārārsts.
  Tavu pieteikumu gaidīsim e-pastā: konkursi@pvd.gov.lv līdz 2020. gada 10. decembrim.

  Vakances apraksts, šeit.
  Vairāk info meklē www.pvd.gov.lv
  [Apskatīt]

 • VETERINĀRĀS APTIEKAS VADĪTĀJS VAI PĀRDEVĒJs KONSULTANTS IKŠĶILĒ
  SIA "BERTAS NAMS" izsludina vakanci - VETERINĀRĀS APTIEKAS VADĪTĀJS VAI PĀRDEVĒJS KONSULTANTS IKŠĶILĒ.

  Vairāk par vakanci, šeit.
  [Apskatīt]

 • Veterināro preču pārdošanas menedžeris
  SIA Kalnabeite aicina darbā veterināro preču pārdošanas menedžeri.
  Vairāk informācija par vakanci, šeit.
  [Apskatīt]

Lasīt vairāk

Veterinārais Žurnāls 2020

2020.gada rudens #3   (4.00 KB) 
Informatīvā biļetene nummurā sadaļā Profesijas dzīve- valdes priekšsēdētāja 100 dienas amatā; par l/s dzīvnieku veterinārārstu profesionālās sekcijas atjaunošanu. Zinātne un prakse- sadaļā atradīsiet noderīgu informāciju un atziņas gan par l/s dzīvnieku , gan mīļdzīvnieku veterinārmedicīniskiem jautājumiem. Ar ši mācību gada jstudiju jaunumiem dalās VMF dekāns. Par homeopātiju Māras Vidužas rakstā. Vēstures lapusē par dviem LVB Goda biedriem, atzīmējot viņu 100.gadi.
2020. gada vasara (#2)   (3.68 MB) 
Pārmaiņas Latvijas Veterinārārstu biedrībā tuvojas; Darbs Latvijas Veterinārārstu biedrībā ir drošās rokās! ; Atbalsts antimikrobiālās rezistences ierobežošanas rīcības plāna „Viena veselība” ieviešanai Latvijā; GUNDEGA MIČULE. FVE neklātienes Ģenerālā asambleja ; GUNDEGA MIČULE. Par FVE darbu Covid 19 pandēmijas laikā.
2020. gada pavasaris (#1)   (6.38 MB) 
Mēs visa pasaule esam COVID-19 (SARS-CoV-2) vīrusa notikumu centrā, kura dēļ mums jāievēro un jāsadzīvo ar daudz un dažādiem ierobežojumiem. VŽ redaktore atgādina, ka šajā laikā neviens nav atcēlis un nav beigušās veterinārmedicīnā aktuālās infekciju slimības to uzraudzība un ar to saistītās nebūšanas. Žurnālā numurā izsmeļošs raksts par KORONAVĪRUSU.
Īss pārskats intereses rosināšanai - ārstniecības augi dzīvnieku ārstēšanai. Tāpat urnālā Jūs izlasīsiet interesantus klīniskos gadījumus.
2019. gada ziema (#4)   (5.49 MB) 
Sājā žurnāla numurā Veterinārā Žurnāla redaktore mūs aizrauj šī gada laikā paveiktajos notikumos, kas ir bijuši nozīmīgi veterinārmedicīnā. Aizvadīta Veterinārmedicīniskās fakultātes 100 gades konference. Īpaša dzimšanas diena arī LVB Veterinārajam Žurnālam, kuram nosvinēti nu jau 30 gadi. Interesanti klīnisko gadījumu raksti un ne tikai.
Ieskats Eiropas Veterinārārstu federācijas rudens Ģenerālajā asamblejā.

Arhīvs

CMS © RixtelLab 2014 - 2020