LĪDZJŪTĪBAS


13.02.2020.


21.01.2020.


Ir klusums,
Kas pasaka vairāk par vārdiem…
                                   /Z.Mauriņa/
20. janvārī mūžības ceļā devusies Latvijas Veterinārāstu biedrības Goda biedre, veterinārārste Mirdza (Olupe) Aukšmukste, studēja LLA VF 1953-1958. Izvadīšana no Jaunkandavas kapličas 2020. gada 24. janvārī plkst. 13:00.  

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.

14.01.2020.


Katrs sava liktens ziņā,
Viens vien mūžs mums katram dots.
(D.Avotiņa)
Mūžībā aizgājis veterinārārsts Roberts Neicinieks. (01.01.1934-13.01.2020)
Izvadīšana 18.01.2020 plkst.12:00 no Madonas pilsētas kapiem.
 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem.
 
LVB Madonas nodaļas veterinārārsti

13.12.2019.

Latvijas Veterinārārstu biedrība informē, ka 12.12.2019. uz Aizsaules dārziem devies LVB Goda biedrs docents emeritus Parčinskis Oļģerts Jānis (04.11.1928-12.12.2019).

Docenta emeritus  Oļģerta Parčinska izvadīšana notiks  ceturtdien, 19.decembrī plkst. 14.30   Ziepniekkalna kapsētā, Rīgā , Mālu ielā 19, Zemgales priekšpilsēta.

​LVB izsaka līdzjūtību personīgi dzīvesbiedrei Melitai Parčinskai, tuviniekiem un visai Latvijas veterinārārstu saimei.

22.10.2019.


Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums.
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
                                    /K.Krūza/
Mūžībā aizgājis veterinārārsts, Mintauts Dreikšens. LLA VMF (1972-1978)
Izvadīšana 26.10.2019 plkst.11:00 no Madonas novada Liezēres pagasta “Briežiem” uz Liezēres kapsētu.
 
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
LVB Madonas nodaļas veterinārārsti
07.10.2019.


Tavs ceļš palika nenoiets,
Tu nolūzi kā trauslais zieds.
Lai gaišie  debessargi aizved tevi
Tai valstībā, kur visiem labi klājas.
Mūžības ceļos ir devusies mūsu ilggadējā un atsaucīgā kolēģe, PVD  Dienvidlatgales pārvaldes veterinārā inspektore INĀRA TRAFIMOVIČA (CELITĀNE). 
Atvadīšanās no Ināras notiks trešdien, 9.oktobrī plkst.12:00  Izvaltas katoļu baznīcā.
Dzimusi 29.06.1960., Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju absolvēja  1983.gadā.
 
Mūsu visu visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem un draugiem.
PVD Dienvidlatgales pārvalde
01.10.2019.
 

 
Mūžības ceļā devies veterinārārsts Juris Vācietis. LLA absolvējis 1972. gadā. Izvadīšana 4.oktobrī, plkst.14.00 no  Saldus Čāpātāju kapu kapličas. 

Visdziļāko līdzjūtību ģimenei izsaka PVD Dienvidkurzemes pārvalde
10.09.2019.


Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un atmiņas kā krāšņs zieds...
 
​Šī gada 7. jūlijā mūžības ceļos aizsaukts veterinārārts LLA VF (1967) absolvents, iztāžu centra "RĀMAVA" vadītājs MARĢERS LŪSIS.
Atvadīšanās 12. jūlijā plkst. 13:00, Rīgas krematorijas lielajā zālē. 

Visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem.     
Kursabiedri.
27.05.2019.


Es būšu visur…
Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.
                            /A.Eglītis/

Dziļās skumjās paziņojam, ka  naktī uz 26.05.2019, pēc ilgstošas un smagas slimošanas, pāragri mūžībā aizsaukta mūsu kolēģe veterinārārste Inga Kairiša.
Inga dzimusi 1972.gada 3.janvārī, beigusi LLU 1996.gadā.

Visdziļāko līdzjūtību izsaka PVD Ziemeļkurzemes pārvalde

Izvadīšana plānota 01.06.2019 no Ventspils novada, Ventavā, Miera kapos plkst.14.00.
07.05.2019.


Es pametu rūpes,
lai aizietu tālē,
lai ziedētu puķēs
un zaļotu zālē.
            /V.Kokle-Līviņa/
 
2019. gada 3. maijā mūžībā devies LVB Sudraba Skalpeļa balvas ieguvējs, veterinārārsts Modris Čukurs dzim. 1958. g.
LLA VF (1981-86).
Izvadīšana 2019. gada 10. maijā plkst. 12:00 no Rūjienas Bērtuļa kapu kapličas.
Visdziļāko līdzjūtību izsakam ģimenei, kolēģiem un kursa biedriem.

LVB administrācija

 


04.04.2019.


Kopīgās studiju takās
Mīļu atmiņu daudz.
Nebūs šais baltajos ceļos
Mums vairs satikties ļauts.
11.03.2019.


Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
(V. Egle)
 
No mums šķīries ilggadējs Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta mācībspēks, LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” direktors, LZA akadēmiķis, LLMZA loceklis, Ņujorkas Zinātņu akadēmijas loceklis Dr.med.vet., Dr.habil.agr., emeritētais profesors
Aleksandrs Jemeļjanovs 05.02.1938 - 09.03.2019.
Atvadīšanās no akad. A. Jemeļjanova notiks ceturtdien, 14. martā, plkst. 15.00 no Siguldas kapu jaunās kapličas.
04.02.2019.
LAIKS APSTĀJIES AR SKARBU PIESITIENU,
NAV RĪTDIENAS, IR TIKAI VĒJA BALSS.
                                         (S.KALDUPE)
Mūžības ceļā devusies veterinārārste Vera Vidžupa, LLA 1966. gada absolvente.
Izvadīšana 5. februārī plkst. 15.00 no Leibu kapu kapličas Brocēnos uz Purvakroga kapiem.
 
Visdziļāko līdzjūtību izsaka 
PVD Dienvidkurzemes pārvalde

28.01.2019.


Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

Šis pirmdienas rīts iesācies ar skumju ziņu. Pa mūžības taku devusies veterinārārste Veikla Kalniņa. VF absolvējusi 1971. gadā.
Izvadīšana 02.02.2019. plkst 14:00 no Čāpātāju kapu kapličas Saldū.

Visdziļāko līdzjūtību izsaka 
PVD Dienvidkurzemes pārvalde
10.12.2018.

LVB administrācija
26.11.2018.
 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Arnim Mugurēvičam Dr.vet.Med., LLU zinātņu prorektoram, LLU VMF profesoram mūžībā pavadot tēvu Dr.hab.vēst. arheologu Ēvaldu Mugurēviču. 

LVB administrācija

29.10.2018.


Reiz nozied viss, kam dzīves krāšņums dots,
Tik paliek mūžs ar darbiem vainagots.
/K.Sausnītis/
 
2018. gada 27.oktobrī mūžības ceļos devies veterinārārsts, bijušais Dobeles veterinārās pārvaldes vadītājs Harijs Zālītis. LLA VF (1947-1952).
Izvadīšana 03.11.2018. plkst.14:00 no Virkus kapličas, Bērzes pagastā, Dobeles novadā.

Izsakām dziļu līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
PVD Dienvidzemgales pārvalde

25.10.2018.


Tu aizvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums
Kaut arī sirds Tava klusē,
Mums paliek šis mantojums 
16.10.2018.


Akmens kalns nav sašķeļams,
Debess jums nav atvāžams,  
Zelta gaismu neieliet Dvēselēs,
kad saule riet.
(K.Krūza)

Mūžībā aizgājusi veterinārārste Iveta Branta (Broliša). LLA VMF (1986-1991)
Izvadīšana 18.10.2018 plkst.14:00 no Rugāju pagasta Bolupes kapiem.
 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem.
 

LVB Madonas nodaļas veterinārārsti
27.09.2018.


Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
(A.Balodis)
 
 
Mūžībā aizgājusi veterinārārste Anita Tropa (Baltmane). LLA VF (1976-1981)
Izvadīšana 29.09.2018 plkst.9:30 no Madonas pilsētas kapu kapličas.

Skumju brīdī esam kopā ar viņas ģimeni, kursa biedriem un draugiem.
 
 LVB Madonas nodaļas veterinārārsti
25.09.2018.


“Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.”
(P. Priede.)
 

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem mūžībā pavadot veterinārārstu, bijušo PVD Valmieras pārvaldes vadītāju Alfu Zīvertu. LLA VF (1964-1969)
Atvadīšanās notiks 27.septembrī plkst. 15:00  Kocēnu kapos (Valmierā)

PVD Ziemeļvidzemes pārvalde

25.09.2018.


Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
Vēl grūti aptvert to, cik zudums liels.
                                                    Ā. Elksne
 
22.septembrī mūžības ceļos devies mūsu kolēģis veterinārārsts Kaspars Akmens. LLA VF (1974-1979)
Izvadīšana 26.septembrī plkst. 13:00 no Vecpiebalgas kapličas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
LVB Madonas nodaļas veterinārārsti

18.09.2018.


Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīves izjustā.
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūža cerētā.
Izsaka līdzjūtību tuviniekiem, kolēģiem un kursa biedriem mūžībā pavadot veterinārārsti, PVD Dienvidladgales pārvaldes bijušo veterināro inspektori Anitu Upenieci


 

05.09.2018.
 
KATRAM DZIĻI, DZIĻI SIRDĪ
SĀPJU RĒTA SŪRI SMELDZ.
VĒJI ŠALCIET, VĒJI DZIEDIET
MŪŽS IR BIJIS GODA VĒRTS.
/a. KRŪKLIS/
 
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem, kursa biedriem un kolēģiem  mūžībā pavadot veterinārārstu, LVB Goda biedru Anatoliju Kotānu

LVB Administrācija

 
14.08.2018Paliks dzīvības vidū tavs darbīgais gājums,
Jo tik auglīgu mūžu jau neizdzēš riets,
Un caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.

                  /K.Apšukrūma/
 

 

10.01.2018Raudāt nevajag,
Skumstiet, tikai skumstiet...
Tur, kur beidzas taka,
Slejas jauni jumti.
Ziedu kalna galā
Noraudzīšos dienām,
Nepalikšu malā —
Nepalikt man vienam.
                    /I. Bērsons/
 
9.janvārī, pēc ilgstošas slimības mūžības ceļos devies ilggadīgais Veterinārmedicīnas fakultātes pasniedzējs, 39-reizīgais LLA/LLU Azemitologs, LLU emeritētais profesors Dr.med.vet., LVB goda biedrs
 
             EDGARS LIEPIŅŠ
        (10.05.1935. – 09.01.2018.)
 
izvadīšana sestdien, 13. janvārī, plkst. 13:00 no kocēnu kapu kapličas (Valmiera, Rīgas iela 103).
 
LVB izsaka līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, laikabiedriem.

01.11.2017

2017. gada 30. septembrī pa mūžības taku devies veterinārārsts
                jēkabs ritmanis (1947)
Latvijas veterinārārstu biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, laikabiedriem.
 


05.06.2017


2017. gada 1. jūnijā no dzīves šķīries veterinārārsts
                 juris mucenieks  (1957)
izvadīšana 2017. gada 9. jūnijā plkst. 14.00. no Jaunpils kapličas.
Latvijas veterinārārstu biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem, laikabiedriem.


24.05.2017


Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti – skan.
                                  /A. Gļauda/
 
Pēc grūtas un ilgstošas slimības Mūžībā devusies veterinārārste
Zelma Žentiņa, dzim. deksne
Atvadīšanās 27.05.2017.  plkst. 10:00, bet izvadīšana plkst. 11:00 Saldus Mārtiņa Lutera evanģēliskajā baznīcā Saldū, Skrundas ielā 25c,  apbedīšana Baļķu kapos Zaņā, Saldus novadā.
 

Aptauja

Kāds ir Jūsu viedokis par LVB Statūtu grozījumiem


Sludinājumi

 • Pārdevējs ar veterināro izglītību. Darba vieta - Rīgas centrs
  Pet Imperium SIA acina darbā pārdevēju ar veterināro izglītību. Darba vieta - Rīgas centrs.
  CV un pieteikuma vēstuli sūtīt: info@petimperium.lv
  Tālrunis informācijai: 67600055

  Vairāk par vakanci, šeit.
  [Apskatīt]

 • Area Business Representative for small animal product line
  LTD Vetma Looking for:
  Area Business Representative for small animal product  line.
  Vetma Lithuania based company, Distributor  veterinary pharmaceuticals, feed ingredients and pet products. With experience since 2006,  Vetma is proud to represent brands as  Affinity pet care,  Vetpharma Animal Health, S.L., Dyntec al  s.r.o.,  ICF srl ;  Farmadiet - OPKO, Supplexan GmbH & Co.KG. etc

  Vairāk par sludinājumu, šeit.
  + 371 20224258  Gusts Indans
  [Apskatīt]

 • Noliktavas pārzinis
  SIA ''ELMI'' zāļu lieltirgotava aicina darbā noliktavas pārzini.
  Darba apraksts:
  • Veikt preču pieņemšanu un izsniegšanu
  • Ienākošo un izejošo preču reģistrēšana noliktavas uzskaites programmā 1C
  • Prasības kandidātiem:
  • Precizitāte un augsta atbildības sajūta,
  • Labas datorprasmes,
  Uzņēmums piedāvā:
  • ilgtermiņa sadarbības iespējas
  • atalgojumu 840 eiro brutto
  • sociālās garantijas,
  • veselības apdrošināšanu,
  • draudzīgu kolektīvu.
  Darba vieta Rīgā, Teikā, Krīvu ielā 11 (blakus organiskās sintēzes institūtam).
  Lūdzu, sūtīt CV un pieteikuma vēstuli uz: tose@apollo.lv
  [Apskatīt]

Lasīt vairāk

Veterinārais Žurnāls 2019

2019. gada rudens (#3)   (4.66 MB) 
Rudens VŽ, Žurnāla redaktore mūs aizrauj rudens krāsu, sajūtu un pārdomu virpulī, kas ietver sevī informāciju par to, ka tālajā 1919. gadā tika dibināta Veterinārmedicīnas fakultāte kā viena no Latvijas Universitātes fakultātēm, kas šogad svin savu 100 dzimšanas dienu.
Ieskats LVB profesionālās ētikas komisijas darba procesā, kā arī kopsavilkums no izskatīta gadījuma. 2019. gada 11. oktobrī svinīgs notikums, Latvijas Veterinārārstu biedrībai tiek piešķirts Lietuvas Veterinārārstu asociācijas (LVGA) Goda biedra statuss. Arī šajā žurnāla numurā LVB valde un organizatori aicina kolēģus dalīties atmiņās par spilgtiem notikumiem savā veterinārārstu praksē. Tie var būt saistīti ne tikai ar praktisko klīnisko darbu, bet arī laikmetu, vidi, profesiju ikdienu raksturojoši notikumu apraksti. No šiem atmiņu stāstījumiem plānojam veidot izdevumu "Veterinārārstu stāsti simtgadei"veltīti gan valsts, gan biedrības jubilejai. Tāpat žurnālā varat izlasīt daudz dažādus ar jomu saistītus rakstus.
2019. gada vasara (#2)   (7.27 MB) 
VŽ 2019. gada vasaras numurā (#2) Veterinārā žurnāla redaktora sleja. Šajā numurā Gundegas Mičules raksts par Pavasara FVE Ģenerālās asamblejas norisi Bratislavā. Mazs ieskats 29. maija Labturības seminārā. Iepazīstina ar Veterinārmedicīnas fakultātes jauno dekānu. Ieskats 2019. gada 1. jūnijā Tagadējo un bijušo LVB vadības pārstāvju neformālā tikšanās. Kā arī aicinājums  - veterinārārstus dalīties atmiņās par spilgtākajiem notikumiem savā veterinārārsta praksē. No sīem atmiņu stāstījumiem plānojam veidot brošūru "Veterinārārstu stāsti simtgadei"" veltītu gan valsts, gan biedrības jubilejai.
2019. gada pavasaris (#1)   (11.64 MB) 
VŽ 2019. gada pavasara numurā (#1) redaktora slejā žurnāla redaktore Māra Viduža tēlaini apraksta pavasara iestāšanos, kā arī īsu ieskatu žurnālā.
Raksts par 7. aprīļa Eiropas Veterinārārstu Federācijas (FVE) valdes un Baltijas valstu reģiona Veterināro asociāciju tikšanos, kuras mērķis bija izzināt Baltijas valstu aktualitātes un iezīmēt veterināro asociāciju sadarbības prioritāšu turpmākos virzienus. Tāpat žurnāls iepazīstinās jūs ar LVB jaunajām biroja telpām Jelgavā. Svarīgs raksts mums visiem par jauno ES veterināro zāļu regulu (2019/6). Pieredze, sajūtas, viedokļi pēc "Dogo" sāgas, to visu un vēl vairāk noderīgu informāciju Jūs varat izlasīt šī gada #1 VŽ.

Arhīvs

CMS © RixtelLab 2014 - 2020