Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Radiācijas drošība rentgendiagnostikā

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs uzsāk reģistrāciju kursiem sertifikāta iegūšanai: “Radiācijas drošība rentgendiagnostikā”.
Pēcdiploma apmācības veterinārmedicīnas speciālistiem sertifikāta iegūšanai, kas praksē strādā ar rentgendiagnostikas iekārtām, pamatojoties uz MK 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem”.
Resertifikācija paredzēta ik pēc 5 gadiem.
Kursi tiek rīkoti 1 x gadā.

Apmācības vadīs: Evija Eihvalde, Olga Ponomarjova, Aleksandrs Ozols, Nauris Laizāns.


Datums un laiks: Piektdiena, 3.decembris no 9:00-17:30
Norises vieta:
attālināti ZOOM platformā. 
REĢISTRĒTIES AICINĀM ŠEIT!


Pilna programma atrodama šeit