Kontakti

                                                                                    
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, Latvija, LV-1010
Telefons: (+371) 67288747
Mob. tel: (+371) 28361203
e-pasts: lvb@lvb.lv
 
LVB administrācija:
Valdes priekšsēdētāja -- Māra Viduža
Izpilddirektore - Dace Upeniece
Sekretāre - Raita Upmane
 
Rekvizīti -- LVB:
Reģistrācijas nr. 40008002739
Adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
A/S SEB banka
BIC / SWIFT kods: UNLALV2X
Konts EUR: LV42 UNLA 0002 0064 6910 5
Konts EUR: LV71 UNLA 0050 0133 7713 4


 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
10:00-16:00 (P, O, T, C, P)


Mājas lapas redaktors: 
Ilze Matīse-VanHoutana 
imatise.vh@gmail.com


Informācija par reklāmu izvietošanu
LVB mājas lapā (pdf fails)


 
Edit address

Atsaukmes

CMS © RixtelLab 2014 - 2018