Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informē valdes priekšsēdētājs

Atver plaukstas,
Ļauj, lai baltas, tīras pārslas tajās krīt,
Paņem visam gadam, visam mūžam,
Baltu, tīru sniegu līdz.

Ir jau Otrā advente. Zemi klāj balts sniegs un arī mūsu domās iestājies balto, gaišo domu laiks. Aizvadīta lieliski noorganizētā VMF konference, kurā pulcējās liels veterinārārstu pulks. Beidzot izskatās esam atguvušies no Covid laika mājsēdes pie datoriem un telefoniem. Lai nezūd mūsu vēlme tikties klātienē!

No 24.-26. novembrim Maltā norisinājās ikgadējā EVF ģenerālā asambleja. Neliels ieskats par runāto un lemto asamblejā.

EVF asamblejā puse no otrās dienas sesijas tika veltīta koncepta “Viena veselība” aktualitātēm šajā gadā. Asamblejas dalībniekus ar paveikto šajā jomā iepazīstināja EVF izpilddirektore Nensija De Bruine. Šajā gadā federācija ir noslēgusi saprašanās memorandu ar Eiropas Ārstu organizāciju,sniegts savs viedoklis par AMR. Ar paveikto šajā jomā arī dalījās dažādu valstu pārstāvji. Somijas kolēģi stāstīja par veiktajiem pētījumiem AMR sakarā, Lielbritānija stāstīja par veterinārārstu lomu sabiedrības veselības uzlabošanā, bet Itālijas kolēģi stāstīja par veterinārijas nozīmi pētot cilvēku onkoloģiju.

Veterinārārste Valda Sējāne, LVB valdes priekšsēdētājs Valdis Šmēliņš un direktore Dace Upeniece

Liela daļa asamblejas tika veltīta jaunās Zāļu regulas apspriešanai un EVF nostājas dokumentam par kokcidiostatiem putnkopībā. Diskutējot par kokcidiostatiem, atšķirās viedoklis starp dalībvalstīm un EVF vadību, bet kopējās diskusijās un ņemot vērā balsojuma rezultātus, dalībvalstis vienojās, ka neiestājas par tūlītēju kokcidiostatu aizliegumu, bet turpina iestāties par pētījumu turpināšanu, kamēr tiek izstrādāta vakcīna pret kokcidiozi. Arī Latvijā ir veikts pētījums 2000.-to gadu sākumā, bet pētījumu vajadzētu atkārtot un te darbs mūsu zinātniekiem.

Pietiekami karstas diskusijas bija par EK veterināro zāļu regulu 6/2019. Regula paredz, ka zāles jāordinē stingri pēc tirdzniecības atļaujas nosacījumiem. Daudzās valstīs ir kritisks veterināro zāļu trūkums, jo īpaši trūkst dažādas vakcīnas un šaura spektra antibakteriālie līdzekļi. EVF ir vienojusies ar Eiropas Zāļu aģentūru par palīdzību, izsniedzot pagaidu ievešanas atļauju dažādām vakcīnām.

Asamblejā arī izskanēja aicinājums , veicot antibiotiku izrakstīšanu dzīvniekiem veikt antibiotiku jūtības testus.

Asamblejā runāja par dzīvnieku jeb ganāmpulku veselības vizīšu veikšanu dalībvalstīs. Joprojām nav vienota pieeja šajā jomā. Katrā valstī šis process tiek organizēts savādāk, bet citās vēl pat nav uzsākts, t.sk. arī Latvijā. Sākotnēji EVF valde vēlējās panākt vienotu pieeju šajā jomā visās ES valstīs, bet šobrīd jau vairāk sliecās uz to, ka nepieciešami ieviest kopējas nostājas principus, bet atteikties no vienotas pieejas.Šobrīd galvenais panākt, lai ganāmpulku veselības vizītes tiktu ieviestas visās dalībvalstīs.

Interesants bija Francijas sociologa veiktais pētījums par veterinārārstu attieksmi attiecībā uz piesardzīgu pretmikrobu zāļu lietošanu. Pētījums veikts desmit ES valstīs. Pētījuma rezultātā secināts, ka lielākā daļa veterinārārstu( vairāk kā 50%) tomēr ir uz biznesu orientēti un īpaši neuztraucas par AMR, tai seko zem 40% veterinārārsti, kuriem ir rūpe par sabiedrības veselību un viņus uztrauc AMR, bet atlikusī daļa veterinārārsti ir tādi, kuriem rūp AMR, bet viņi rīkojas tā kā to vēlas sabiedrības vairākums.

EVF viceprezidente Mete Uldahl vērsa uzmanību uz dzīvnieku labturības monētas otro pusi – veterinārārsta labsajūtu. Veterinārāsrti pildot savu misiju, palīdzot dzīvniekiem, bieži aizmirst par sevi. Tādēļ daudzi veterinārārsti savā darbā “izdeg”, slimo un zaudē savas darba spējas.

ES kā problēma iezīmējas veterinārārstu trūkums. Īpaši tas izpaužas lauku apvidos. Maltas pārstāvis minēja, ka Maltā ir tikai 4 praktizējoši veterinārārsti ar lauksaimniecības dzīvniekiem.

Asamblejas dalībniekus arī uzrunāja kolēģi no Ukrainas, izsakot pateicību ikvienam , kurš sniedzis un sniedz atbalstu un palīdzību Ukrainai cīņai ar teroristu valsti Krieviju. Mēs iepazināmies ar Ukrainas kolēģiem un apmainījāmies ar kontaktinformāciju.

Dalībniekus uzrunā Ukrainas kolēģi

Noslēgumā EVF prezidents Rens van Donenburgs pateicās Maltas kolēģiem par viesmīlību un paziņoja, ka federācija sāk gatavoties EVF 50.gadadienai, kura tiks atzīmēta 2025.gadā.Nākošā EVF ģenerālā asambleja notiks 2023.gada 16.-17.jūnijā Zaječi, Čehijā.

09.12. notiks LVB Padomes sēde, kurā izvērtēs valdes darbu un uzklausīs veterinārārtes Litas Konopores un Ilzes Matīses Van- Houtanas viedokli par valdes darbu. Pēc Padomes sēdes pl.14 veterinārārste Gundega Mičule vēlas pateikties biedriem un veterinārārstiem par viņas darba novērtējumu, izvirzot augstajam valsts apbalvojumam.

Ir noslēgusies novembra mēneša aptauja, kurā bija jāatbild uz jautājumu Vai Jūs būtu ieinteresēts ar LVB starpniecību slēgt veselības apdrošināšanu? 53% aptaujas dalībnieku tas neinteresē, 35% nezina jeb nav viedokļa, bet 12% aptaujas dalībnieku būtu ineterese izmantot šādu iespēju.

Valdis Šmēliņš

LVB valdes priekšsēdētājs

0 Komentāri

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com