Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informē valdes priekšsēdētājs

Garām Helovīnu trakums, bet turpinās pilnmēness ietekme. Esam pārgājuši uz ziemas laiku un jāsāk nomainīt arī savu bioloģisko pulksteni. Tomēr pats galvenais, ka ir sācies Patriotu mēnesis, kad 11.novembrī atzīmēsim Lāčplēša dienu, bet 18.novembrī svinēsim Latvijas 104 dzimšanas dienu.

04.11. notika LVB valdes sēde, pirms kuras notika kārtējā Revīzijas komisijas sēde, izskatot Ilzes Matīses- Van Houtanas vēstuli par pretenzijām par 2022.gada kopsapulces norisi. Lai arī likums nosaka, ka šādas lietas var izvirzīt 3 mēnešu laikā no sapulces norises brīža, bet ne vēlāk kā 1 gada laikā, ja ir bijuši kādi būtiski iemesli, kapēc tas nav izdarīts trīs mēnešos. Tad I.Matīses-Van Hautenes gadījumā būtiskais iemesls bija, ka nebija laika iepazīties ar jūnijā “Veterinārā Žurnālā” publicēto sapulces protokolu. Savukārt Revīzijas komisijas vadītāja Ieva Meiere nevarēja aizrādīt par iespējamiem trūkumiem sapulces norisē sapulces laikā, jo iespējams bija “iesnaudusies”. Taču iespējams saņemot norādes no kāda, šobrīd ir gatava rīkoties atbildīgi, kas arī ir Revīzijas komisijas uzdevums. LVB valdes sēdē tika apstiprināta darba grupa Labas veterinārmedicīnas prakses vadlīniju izstrādāšanai. Apstiprināja arī dalībniekus starpinstitūciju darba grupām Zemkopības ministrijā. Skatīja jautājumu par vienotu pieeju visu LVB kontu pārvaldībā, lēmuma pieņemšanu atliekot uz nākošo valdes sēdi. Izdarīja grozījumus lēmumā par LVB nodaļu finansēšanas kārtību.

07.11. turpināsies diskusijas ZM rīkotā sanāksmē par grozījumiem MK noteikumos nr.25 Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai.

09.11. piedalīšos Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā sanāksmē par izmaiņām ārvalstīs iegūta izglītības dokumenta atzīšanā.

11.11. uz savu pirmo tikšanos sanāks jauni izveidotā darba grupa Labas veterinārmedicīnas prakses vadlīniju izstrādei, lai ievēlētu darba grupas vadītāju.

Valdis Šmēliņš

LVB valdes priekšsēdētājs

0 Komentāri

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com