Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informē valdes priekšsēdētājs

Satraucošas ziņas saņemam no Latgales kolēģiem par Āfrikas cūku mēra izplatību meža cūku populācijā. Tādēļ nenāks par skādi lieku reizi atgādināt gan kolēģiem, gan iedzīvotājiem būt piesardzīgiem apmeklējot mežus, ievērot biodrošību attiecībā uz mājas cūku novietnēm. Atrodot meža cūku līķi par to ziņot tuvākai PVD pārvaldei.

                LVB birojā noslēgusies divu mēnešu Revīzijas komisijas revīzija. Par komisijas secināto un ierosinājumiem var izlasīt Revžiijas komisijas slēdzienā, kurš pieejams LVB mājas lapas sadaļā “Komisijas” – “Revīzijas komisija”, kā arī būs izlasāms augusta e-vēstulē “Vēstule veterinārārstam”.

                08.08.2022. notiks LOSP kopsapulce, kurā tiks ievēlēts jauns organizācijas priekšsēdētājs.

                09.08.2022. notiks darba grupas sanāksme par Evetis sistēmu.

                12.08.2022. notiks valdes sēde, kurā tiks diskutēts par Labas veterinārmedicīnas prakses vadlīnijām.

Valdis Šmēliņš

LVB valdes priekšsēdētājs

0 Komentāri

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com