Šī gada sporta svētki 17.-19. augustā "Zvejnieklīčos"!

 • LVB, veterinārārsts Kristaps Reķis un LVB Jēkabpils nodaļas vadītāja Anita Lesiņa aicina ​visus veterinārārstus, PVD un BIOR darbiniekus ar ģimenēm uz šī gada košāko veterinārārstu sporta pasākumu "Vasaras sporta un atpūtas festivāls 2018", kurā visi kopā priecāsimies, smelsimies enerģiju un izklaidēsimies!

  Sporta svētki notiks Salas novada, Sēlpils pagasta "Zvejnieklīčos", Daugavas krastā, 17.-19. agustā.  Aktivitātes būs gan komandām, gan individuāliem dalībniekiem.  Šo svētku uzdevums - saglabāt ilggadējo veterinārārstu tradīciju un saliedēt veterināro saimi.  Ierasties vasarīgā, košā un brīvā apģērbā.  Varat ņemt līdzi draugus un radus!  Gulēšana tikai teltīs.  

  Dalības maksa: pieaugušajiem - 10 Eur; bērniem līdz 16 g. v. - 2 Eur
  Pieteikšanās un dalības maksa par pamatmaksu līdz 3. augustam e-pastā:  kristaps.rekis@inbox.lv

  Reģistrēšanās kārtība
  • Samaksu var veikt skaidrā naudā, naudu nogādājot:
   • Rīgā, Skolas ielā 3, Latvijas Veterinārārstu biedrībā no 10:00 līdz 16:00 katru darba dienu;
   • Jēkabpilī, Brīvības ielā 88, pārvaldes telpās;
   • Ķegumā, Ķeguma prospektā 2a, SIA Zemnieku vet. Aptiekā;
   • Jūrmalā, Artilērijas ielā 1.
  • Samaksu var veikt ar pārskaitījumu uz Latvijas Veterinārārstu biedrības kontu: LV42UNLA0002006469105 , Reģ.nr. 40008002739; veicot maksājumu jānorāda cilvēku skaits
  • Uz e-pastu kristaps.rekis@inbox.lv jānosūta informācija par maksājumu (cilvēka vārds, uzvārds, vecums un komanda, kura tiek pārstāvēta) 

  Papildinformācija
  • Gulēšana paredzēta tikai teltīs, telšu vietas tiks ierādītas. Par telti, segām un citiem sadzīves priekšmetiem labsajūtai un komfortam katram dalībniekam jāparūpējas pašam.
  • Pasākuma norises teritorijā ir pieejamas 6 ugunskura vietas. Atļauts ņemt savus grilus, par malku, oglēm, degšķidrumu jārūpējas pašiem.
  • Pasākuma vietā pieejamas WC ar izlietni roku mazgāšanai. Dušas nav pieejamas.
  • Auto novietošana tiks regulēta (auto drīkst turēt tikai norādītajā vietā, stāvvietas bez maksas, attālums līdz telšu vietām minimāls).
  • Tuvākais veikals no pasākuma norises vietas atrodas 2 km attālumā.
  • Slimnīca atrodas 18 km attālumā.
  • Pasākuma vietā, bērnu radošo darbnīcu teltī nedežūrēs aukles, kurām savu bērnu var atstāt uz laiku, kas ilgāks par pus stundu.
  • Naktī no piektdienas uz sestdienu notiks balle kopā ar grupu RR-Band, savukārt no sestdienas uz svētdienu dejas kopā ar DJ un sirsnīgas sarunas pie ugunskura. 
  Sacensību kārtība un vērtēšana
  • Atpūtas un sporta spēlēm ir komandu sacensību raksturs.
  • Atpūtas un sporta spēlēs var piedalīties arī individuāli sportisti, taču tie netiek vērtēti komandu kopvērtējumā.
  • Komandas tiek veidotas no ar veterinārmedicīnu saistītās jomās strādājošiem un viņu ģimenes locekļiem. Lūdzu nepārkāpt godīgas cīņas noteikumus!
  • Komandu pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2018. gada 10. augustam sporta spēļu koordinatoram veterinārārstam Kristapam Reķim kristaps.rekis@inbox.lv tel. 26461883
  • Par izcīnīto vietu katrā no sporta veidiem komanda saņems attiecīgus punktus, 1.v. – 1 p., 2.v. – 2 p., utt. Punkti dienas laikā summējas. Uzvar komanda, kura izcīnījusi vismazāko punktu skaitu. Ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad uzvar tā komanda, kurai ir vairāk 1. vietas. 
  • Dalībniekiem jārēķinās, ka sporta aktivitātes notiek paralēli. Ja dalībnieks ir pieteicies uz kādu no aktivitātēm, bet nevar ierasties laikā, iespēja piedalīties un gūt punktus tiek zaudēta.
  • Kopvērtējumā tiek summēti rezultāti volejbolā, kroketā un stafetēs.
  • Individuālo aktvitāšu rezultāti netiek summēti kopvērtējumā, bet tiek apbalvoti atsevišķi no kopvērtējuma.
  • Pasākuma dienā pieļaujamas izmaiņas programmā un sporta veidos.
  • Plašāka informācija par sporta spēļu noteikumiem, pieteikšanās kārtību, vērtēšanu un apbalvošanu būs pieejama pasākuma dienā Info centrā. 
  Vairāk informācijas LVB 52. sporta spēļu nolikumā.


Jaunākās ziņas

 • Sēru vēsts: mirusi veterinārārste Iveta Branta (Broliša)
  Ar skumjām paziņojam, ka mūžībā aizgājusi veterinārārste Iveta Branta (Broliša). LLA VMF (1986-1991)
  Izvadīšana 18.10.2018 plkst.14:00 no Rugāju pagasta Bolupes kapiem.
  Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem.

  LVB Madonas nodaļas veterinārārsti
    [vairāk]
 • LVB valde informē: valdes sēdes, konference 2019 un Statūtu grozījumi
  4.10. notikušajā valdes sēdē tika skatīti jautājumi par LVB statūtu grozījumiem, kas tagad ir atvērti LVB biedriem priekšlikumu iesniegšanai.  Ar citiem valdes sēdes sēdē skatītajiem jautājumiem un valdes sēdes protokola izrakstu var iepazīties šeit.

  Nākošā valdes sēde notiks 8.11.18.  Jelgavā, VMF telpās.  Laiks un dienas kārtības jautājumi tiks paziņoti 2 nedēļas pirms sēdes.

  LVB valde ir apstiprinājusi LVB 2019. gada konferences norises laiku - 2019. gada 15. marts un vietu - Jelgava, LLU Aula. Konference notiks kopā ar LVB pilnsapulci.  

    [vairāk]
 • Aicinājums iesniegt priekšlikumus LVB statūtu grozījumiem
  Informācija LVB biedriem - aicinājums iesaistīties!

  2018. gada septembra un oktobra LVB valdes sēdēs ir notikušas diskusijas par grozījumu izdarīšanu LVB statūtos. Pašlaik valde ir apzinājusi situāciju, vienojusies par procesa sadalīšanu vairākos posmos un uzsākusi priekšlikumu izstrādi. 

  Katrs LVB biedrs, kas ir ieinteresēts, var iesūtīt savus priekšlikumus uz e-pasta adresi lvb@lvb.lv līdz 31.12.2018

    [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2018