Kā uzlabot LVB darbu? Vārds LVB valdes locekļu kandidātiem!

 • LVB valdes locekļu kandidāti - Aivars Alksnis, Inga Birne, Kristaps Reķis, Aldis Rimeicāns, Santa Skuja un Valdis Šmēliņš atbild uz jautājumu:  

   "Ko Jūs kā valdes loceklis darīsiet, lai uzlabotu valdes un LVB darbu?"


  Aivars Alksnis -- strādājis ar lauksaimniecības dzīvniekiem, šobrīd PVD veterinārais inspektors, VMF 1982. gada absolvents.
  • Ievēlēšanas gadījumā pievērsīsies lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārstu problēmu risināšanai un tam kas saistīts ar dzīvnieku labturības uzlabošanai visos dzīvnieka dzīves posmos. Aivars, uzskata arī, ka nopietni jāuzlabo savstarpējā komunikācija starp veterinārārstiem un inspektoriem, kas šobrīd kļuvusi ļoti sadrumstalota.

  Inga Birne -- Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, VMF 2009. gada absolvente. 
  • Inga izsaka savas domas par paveicamo LVB: “Manuprāt, viens no galvenajiem uzdevumiem būtu meklēt veidu un iespēju kā “popularizēt” LVB jauno veterinārārstu vidū, pamatot LVB nepieciešamību, lai netiktu meklēts veids kā atjaunot veterinārārsta sertifikātu neesot LVB biedram. Ir jāsaprot, kāpēc veterinārārstu biedrība šobrīd iegūst ne tik labu skanējumu biedru vidū un kāpēc daudzi kolēģi par to izsakās skeptiski. Veids kā varētu “identificēt” problēmu ir pieaicināt neatkarīgu ekspertu (mediatoru), lai netiktu iejaukti subjektīvi viedokļi, personīgas emocijas. Tādā veidā varētu noteikt konkrētus veicamos darbus, lai celtu LVB popularitāti un biedru aktivitāti, kā arī saskatīt problēmas LVB darbībā.”
  • LVB nākotni Inga domā, ka, “manuprāt, LVB lokalizācijai būtu jābūt Jelgavai, ciešākā kontaktā ar VMF, kas šobrīd saskan arī ar daudzu LVB biedru viedokli. Iespējams, tas būtu arī daudz izdevīgāk no ekonomiskā viedokļa. Jāatgriežas pie vadības principa LVB direktors un LVB prezidents, kas ļautu efektīvāk deleģēt paveicamos darbus.”
   
  Kristaps Reķis -- Ķegums-Jūrmala, strādā ar mazajiem dzīvniekiem un zirgiem, LVB valdes loceklis kopš 2015. gada, VMF 2014. gada absolvents.
  •  Kristaps darbus sagrupējis secīgi:
   • LVB biroja reorganizēšana / uzlabošana  – sekretāre, grāmatvede, ārējās komunikācijas
   • speciālists, priekšsēdētāja vietnieks utt.
   • Sakārtot un apzināt (rajonu) novadu LVB nodaļas.
   • Stiprināt komunikāciju ar (rajonu) novadu LVB nodaļām.
   • Definēt biedra naudas maksājumu, atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā.
   • Veterināro asistentu nodaļas izveidošana un asistentu iespējamā sertifikācija.
   • VMF studentu iestāšanās LVB studentu nodaļā un sadarbība ar VMF pašpārvaldi.
   • Atpūtas un sporta svētku organizēšanas kārtība starp LVB nodaļām.
   • LVB biroja pārcelšana uz Jelgavu.
   • Uzlabot sertifikāta pagarināšanas kārtību – iespējams organizēt to elektronisku un automātisku.
   • Biežāka LVB biedru apzināšana un informēšana par notiekošo biedrībā un biedru uzticības atgūšanu pret biedrību.
   
  Aldis Rimeicāns -- SIA “Rimalvet”, Jelgava, VMF 1997. gada absolvents. 
  • Aldis uzskata, ka ekonomiski būtu izdevīgi pārcelt LVB biroja mītni uz Jelgavu, būtu nepieciešams atjaunot ciešāku sadarbību ar visiem kolēģiem (PVD u.c), balsošanas sistēmu veidot vienkāršāku, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, padarīt LVB atvērtāku un vienkāršāku visiem biedriem, piesaistīt jaunos kolēģus. Nākotnē LVB jācenšas arvien vairāk iesaistīt kvalitatīvus un atzītus lektorus semināriem, domāt par politiskā lobija piesaisti.
   
  Santa Skuja -- lielo dzīvnieku veterinārārste, VMF lektore, Jelgava, VMF 1998. gada absolvente. 
  • Santa uzskata, ka, lai biedrības darbu uzlabotu, pašiem valdes locekļiem un LVB darbiniekiem ir jāgrib un jāvēlas ar visu sirdi un dvēseli to darīt. Valdes locekļiem aktīvi jāiesaistās LVB darbībā un lēmumu pieņemšanā, ir jādomā racionāli. Santa par Latvijas Veterinārārstu biedrību nākotnē: – turpināt aizstāvēt un strādāt Latvijas veterinārārstu interešu labā, kas nav pretrunā ar Latvijas likumdošanu, atrast risinājumus dažādu problēmu un konfliktu gadījumā.
   
  Valdis Šmēliņš -- Ventspils, Higiēnas sekcijas vadītājs, VMF 1996. gada absolvents
  • Valdis uzskata, ka Latvijas veterinārārstu biedrības valde ir strādājusi pietiekami labi, lai nebūtu pamata to kritizēt. Viņa skatījums ir, ka pietrūcis dialoga ar sabiedrību, politiķiem un veterinārārstiem. „Es nāku no Pārtikas un higiēnas sekcijas, kur mēs cenšamies runāt un diskutēt ar visiem par jebkuru jautājumu. LVB valdei jāmeklē lobijs varas struktūrās, panākot lielāku atbalstu dažādos ar veterināriju saistītos jautājumos. Pēc maniem ieskatiem morāli novecojis ir Veterinārmedicīnas likums, tādēļ LVB jāuzņemas iniciatīva un jāsāk diskusijas par jauna Veterinārmedicīnas likuma izstrādi, kur sava loma jāatvēl gan valsts struktūrām, gan LVB, gan Veterinārmedicīnas fakultātei, gan praktizējošiem veterinārārstiem, ” saka Valdis. 


Jaunākās ziņas

 • LVB sveic kolēģus un sadarbības partnerus Latvijas simtgadē!
  Latvija tik stipra būs, cik stipri būsim paši!
  Pieminēsim visus, kas ar savu darbu ir stiprinājuši Latviju.  Lai viņu darbi dod spēku mums!

  Sveiciens Latvijas simtgadē!

  LVB administrācija [vairāk]
 • LVB valde apstiprina nolikumu par pilnsapulces sasaukšanas kārtību
  8.11.18. LVB valdes sēdē tika ​apstiprināts Nolikums par pilnsapulces sasaukšanas kārtību.  ​Administrācijai uzdots Nolikumu redakcionāli sakārtot publicēšanai tīmekļa vietnē. 

  Valdes sēdē skatīts jautājums par LVB Statūtu grozījumiem un apstiprināts I. Zemnieks par Sertifikācijas komisijas locekli.
   
  Ar citiem valdes sēdē skatītajiem jautājumiem var iepazīties valdes sēdes protokola izrakstā (šeit). 

    [vairāk]
 • LVB valdes sēde Jelgavā
  Šodien, 8.11.18. notiks LVB valdes sēde Jelgavā, VMF telpās (A200 auditorijā). Sākums 13:00. 

  Valdes sēdes darba kārtībā - diskusija par LVB statūtu grozījumiem, nolikums par pilnsapulces sasaukšanas kārtību un citi jautājumi. 

  Plānotais sēdes beigu laiks ir 16:00.   

  Detalizētāka informācija par valdes sēdes dienas kārtību šeit

    [vairāk]
Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2018