2014. gada ziema (#4)

 • PROFESIJAS DZĪVE
  • MĀRA VIDUŽA, ANTRA BRIŅĶE.
   • Eiropas Savienības Padomes prezidēšanas laiks Latvijā ir sācies! 
  • ILZE MATĪSE.
   • Veterinārārsti kā savas profesijas,dzīvnieku un sabiedrības veselības „vārtu sargi” 
  • VALDA SĒJĀNE.
   • FVE ĢA Briselē 20.–22. novembrī 
  • MĀRA VIDUŽA.
   • LVB loma veterinārārstu tālākizglītībā (pēcdiploma apmācība) 
  • LINDA JAKUŠENOKA.
   • Par specializāciju mazo dzīvnieku veterinārmedicīnā 
  • ILZE MATĪSE.
   • Gadu noslēdzot 
  • SANDRA SKARA-SIRMĀ.
   • Atbildīga un profesionāla rīcība produktīvo dzīvnieku piespiedu kaušanas un nāves gadījumos 
  • ĀRIS ŽENTIŅŠ.
   • Īsa "nodaļa" veterinārā darba organizācijā 
  • SANDRA SKARA-SIRMĀ.
   • Izdarītais un plānotais 
  ZINĀTNE UN PRAKSE
  • ILZE MATĪSE, LINDA KOKOREVIČA.
   • Sarkomas, kas rodas kaķiem injekcijas vietās: Latvijas gabaliņš pasaules puzlē 
  • Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas ieteikumi pareizai antibiotiku lietošanai 
  • Govju respiratorās patoloģijas. Praktisks ceļvedis diagnostikā.1.daļa 
  ▶ LLU VETERINĀRMEDICĪNAS FAKULTĀTĒ
  • MĀRA VIDUŽA.
   • Veterinārmedicīnas pamati Latvijā ir spēcīgi 
  ▶ LVB SEKCIJĀS
  • LINDA JAKUŠENOKA.
   • Kāds bijis aizgājušais gads LVB Mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas dzīvē 
  • Pasākumu kalendārs 2015 mazo dzīvnieku veterinārārstiem Latvijā un tuvākajās ārvalstīs 
  ▶ PIEMINOT UN ATCEROTIES

  • Žurnālu lejuplāde pieejama biedriem!
CMS © RixtelLab 2014 - 2017