Vispārējās datu aizsardzības regulas ieviešana veterinārajā praksē

 • Laiks: 7.06.2018. (ceturtdiena); 8:30-17:00
  Vieta: BA Turība, Graudu iela 68, Rīga
  Lekore: Inga Mortona, ​privāti praktizējošā juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste
  Programmapdf fails šeit
  Reģistrācijašeit (par pazeminātu maksu līdz 31.05.18.)
   
  Par semināru
  Līdz ar Vispārējās datu aizsardzības regulas spēkā stāšanos 2018.gada 25.maijā, personas datu aizsardzība kļūst par ikdienas aktualitāti ikvienam uzņēmējam, tai skaitā privāti praktizējošiem vetārstiem un veterinārajām klīnikām. Jebkurš uzņēmējs, kuram ir kaut viens darbinieks un, kurš sniedz pakalpojumus vai piedāvā preces, ikdienas darbā saskaras ar personas datu aizsardzību.

  Semināra laikā Jūs uzzināsiet absolūto minimumu personas datu aizsardzībā, kas nepieciešams Jūsu privātprakses/klīnikas ikdienas darbā,  gūstot atbildes uz tādiem jautājumiem kā:
  •  visbiežāk izmantojamie personas dati un to apstrāde privāti praktizējoša veterinārārsta vai veterinārās klīnikas darbā, būtiskākās izmaiņas, kuras nepieciešams ieviest ikdienas darbā, līgumos ar prakses/klīnikas darbiniekiem,  līgumos ar klientiem, iekšējās kārtības noteikumos saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas spēkā stāšanos
  • kā novērtēt Jūsu prakses/klīnikas darba atbilstību datu aizsardzības prasībām
  Seminārā Jūs arī iegūsiet  ikdienā  visbiežāk izmantojamo  dokumentu paraugus.

   
  lektore
  Inga Mortona ir privāti praktizējošā juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste. 
  Ieguvusi Jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē 1999.gadā. 2004.gadā absolvējusi Rīgas Juridisko augstskolu, iegūstot  Maģistra grādu tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās. Darba pieredze jurisprudencē, sākot ar 1998.gadu. Inga Mortona ir strādājusi gan valsts pārvaldē, gan arī privātajā sektorā -  Valsts veterinārajā dienestā kā Likumdošanas daļas vadītājas vietniece, dažādos amatos Veselības ministrijā,  lasījusi lekcijas topošajiem juristiem BA Turība,  juriste Rīgas brīvostas pārvaldē.
  Kopš 2012.gada Inga Mortona konsultē transporta nozares uzņēmumus, starptautiskas organizācijas un uzņēmumus personas datu aizsardzības jautājumos. Kā privāti praktizējoša juriste Inga Mortona sniedz konsultācijas konkurences tiesībās un komercdarījumu sagatavošanā,  iepirkumus, personu datu aizsardzībā, uzņēmuma iekšējo procedūru atbilstības izvērtēšana Eiropas Savienības un nacionālajām konkurences tiesībām, lasa lekcijas uzņēmējiem personas datu aizsardzības jomā.
  2016/2017 gadā Inga Mortona vadīja semināru “GDPR impact on Port Community Systems operators business operations” Starptautiskās ostu kopienu informācijas sistēmu asociācijas (IPCSA ) Izpildkomitejas darba grupā, Brisele, sagatavoja Privātuma ietekmes novērtējumu Starptautiskās ostu kopienu informācijas sistēmu asociācijas “Track and Trace” iniciatīvai  un privātuma ietekmes novērtējumu Starptautiskajai ostu kopienu informācijas sistēmu asociācijas IS. 

   
  Programma
  Laiks Tēma
  8:30 - 9:00 Reģistrācija, Kafija
  9:00 - 11:00 Ievads personas datu aizsardzībā
  Kas ikvienam uzņēmējam, tai skaitā veterinārārstam ir jāzin par personas datu aizsardzību. Tiesiskais regulējums. Personas datu jēdziens. Visbiežāk izmantotie personas dati veterinārajās klīnikās. Personas datu iedalījums, Apstrādes jēdziens, veids un līdzekļi, Apstrādes principi
  11:00 - 11:30 Kafijas pauze
  11:30 - 13:30 Datu apstrādē iesaistītās puses
  Pārzinis un apstrādātājs. Personas datu lietotāju tiesības, pienākumi, ierobežojumi un atbildība.  Apstrādes darbību reģistrs un ietekmes novērtējums. Datu subjekta tiesības.
  13:30 – 14:30 Pusdienas
  14:30 – 16:30 Personas datu drošība un sagaidāmās izmaiņas.
  Personas datu drošība. Datu drošības pārkāpums. Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm. Būtiskākās izmaiņas saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu. Kā izvērtēt veterinārās klīnikas/privātprakses atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām
  16:30 - 17:00 Noslēguma jautājumi

   
  Pieteikšanās
  Lūdzam pieteikties semināram, aizpildot reģistrācijas formu, kas atrodama  ŠEIT, arī e-pastos, www.vicinfo.lv un veicot apmaksu par apmācībām līdz 31.maijam.
   

  Dalības maksa
                                                           ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​    ​   Reģistrējoties un veicot apmaksu  
  Veterinārārsti, veterināro klīniku vadītāji un atbildīgie darbinieki līdz 31.05.2018. € 65
    pēc 31.05.2018. € 90
  LLU VMF p.l. studenti, mācībspēki, tehnikumu veterinārijas nodaļu mācībspēki, studenti! līdz 31.05.2018. € 30
    Pēc 31.05.2018. €55
   
  Dalības maksā iekļauti: dalība seminārā, sertifikāts, kafijas pauze, pusdienas, izdales materiāli, sagatavoto - ikdienā nepieciešamo dokumentu paraugi.

  Samaksu lūdzam veikt uz norādīto kontu:
   
  Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA
  40003409467
  K.Helmaņa iela 8, Jelgava LV – 3004
  SEB banka UNLALV2X
  LV63UNLA0008000467036

  Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Apmācības 07.06.2018. (Dalībnieka) Vārds, Uzvārds
   
  Seminārs pieteikts LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums.  
  Sertifikātu par dalību seminārā dalībnieki saņem personīgi.
   
  Atsaucot dalību seminārā līdz 2018.gada 31.maijam, dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, no 1.-5.jūnijam atmaksā 50% no iemaksātās summas. Pēc 6.jūnija summa nav atmaksājama. Ja dalībnieks reģistrējies, bet nav veicis apmaksu līdz 2 dienām pirms pasākuma, dalība netiek reģistrēta!
   
  Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt vicpasts@gmail.com vai zvanīt  26341796 (Anete)
  Ja nepieciešams rēķins, lūdzam to norādīt reģistrējoties.
  Reģistrējoties lūdzam rūpīgi aizpildīt piedāvātās ailes!

   


Jaunākās ziņas

 • K. Helmaņa atjaunotā pieminekļa atklāšana
  Jau šonedēļ, 1.06.18., plkst 13:00 notiks K. Helmaņa, latviešu veterinārārsta un mikrobiologa, atjaunotā pieminekļa atklāšana Tērvetes novada Kalnu muižas kapsētā.

  1938. gadā Tērvetes novada Kalna muižas kapos toreizējā Latvijas Vetārstu biedrība uzstādīja pieminekli K. Helmanim.  2011. gadā LVB uzsāka ziedojumu vākšanu pieminekļa atjaunošanai, bet 2016. gadā pievienojās Tērvetes novada dome.  Ar Kultūrkapitāla fonda palīdzību ir izdevies darbus novadīt līdz galam, lai atzīmētu K. Helmaņa 170. dzimšanas dienu

  Paldies ziedotājiem!   [vairāk]
 • Aktuāls seminārs: Vispārējās datu aizsardzības regulas ieviešana veterinārajā praksē!
  VIC aicina uz ​uz īpaši mūsu nozarei pielāgotu semināru "Vispārējās datu aizsardzības regulas ieviešana veterinārajā praksē!"

  Laiks: 7.06.2018. (ceturtdiena); 8:30-17:00
  Vieta: BA Turība, Graudu iela 68, Rīga
  Lektore: ​Inga Mortona, ​privāti praktizējošā juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste
  Programmapdf fails šeit
  Reģistrācijašeit (par pazeminātu maksu līdz 31.05.18.)

  Vairāk informācijas par semināru šeit.

    [vairāk]
 • Dermatoloģijas semināri Igaunijā
  Igaunijas kolēģe, veterinārā dermatoloģe Dr. Svetlana Belova ielūdz Latvijas veterinārārstus uz 2 dermatoloģijas izglītības pasākumiem krievu valodā šovasar:
  • 17-19. jūnijā - Tallinā: seminārs ZUDANET ar igauņu un ārzemju lektoriem (reģistrācija par pazeminātu maksu līdz 15.05.18.)
  • 8.-11. jūlijā - Tartu: dermatoloģijas skola 

  Vairāk informācija: šeit un Dr. Belovas mājas lapā.

    [vairāk]
Lasīt vairāk

Sludinājumi

 • SIA "Pet City" aicina darbā veterinārās aptiekas vadītāju.
  SIA "Pet City" aicina darbā veterinārās aptiekas vadītāju.
  Pieteikties: petcity@petcity.lv

  Pilns sludinājuma teksts šeit.
  [Apskatīt]

 • Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu
  Informējam, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu  sadaļā 6.4 Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā.
   

  Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

  Informācija var būt noderīga arī veterinārārstiem.

  PROJEKTU IESNIEGŠANA no 2018.gada 18.jūnija līdz 2018.gada 18.jūlijam

  sīkāka informācija saitē

  http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-4-atbalsts-ieguldijumiem-ar-lauksaimniecibu-nesaistitu-darbibu-radisana-un-attistisana-276

   
  [Apskatīt]

 • SIA "Pet City" aicina darbā pārdevēju-konsultantu un mīļdzīvnieku frizieri.
  SIA "Pet City" aicina darbā pārdevēju-konsultantu un mīļdzīvnieku frizieri.
  Pieteikties: petcity@petcity.lv

  Pilns sludinājuma teksts šeit.
  [Apskatīt]

Lasīt vairāk
CMS © RixtelLab 2014 - 2018